Vaa, atelier d'architecture
fr/nl
VAA, atelier d'architecture

t. +32(0)2 514 01 42
m. +32(0)473 31 10 84

info@vaa-architecture.com
www.vaa-architecture.com

03/9, Avenue des Gaulois
1040 BRUXELLES (Etterbeek)

 • Architectures urbaines FWB
A propos de VAA Architecture

Het VAA ARCHITECTURE studio, gelegen in het hartje van Elsene, is een kantoor op mensenmaat, gedreven door creativiteit, strengheid en verfijning.

Met enkele jaren ervaring heeft VAA ARCHITECTURE studio nu unieke en prestigieuze projecten in België maar ook in de rest van Europa op zijn naam staan.

Door projecten op maat voor te stellen, van het eerste ontwerp tot en met de laatste details, en zich te omringen met de beste vakmensen, zet het architectuuratelier zijn expertise en vindingrijkheid in om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de klant. De werkplaats ontwerpt woningen, kantoren, openbare voorzieningen en stedelijke ontwikkeling. Ze bouwen, renoveren, restaureren, transformeren en verheffen. Zij ontwikkelen projecten vanaf de eerste fase van de voorstudie tot de uiteindelijke oplevering van de werkzaamheden.

De passie, het technische karakter en de vasthoudendheid waarmee de architectuurworkshop elk project benadert, zijn de principes die er vandaag de dag voor zorgen dat het een unieke plaats in het vakgebied inneemt.

Het VAA ARCHITECTURE studio in de vorm van de s.p.r.l. van der Plancke architecte is voornamelijk actief op het gebied van architectuur met 60% van de nieuwbouw en 40% van de transformaties, renovaties. Hij is al 20 jaar actief op de markt als natuurlijk persoon en sinds 2013 als bedrijf, pakt hij projecten van zeer verschillende schaalgrootte aan. De onderneming is actief in het kader van private contracten zoals eengezinswoningen, appartementsgebouwen (max 20 eenheden), studentenwoningen (max 57 eenheden), kantoren voor non-profit organisaties maar ook in het kader van openbare aanbestedingen zoals scholen, voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

_ Architectuur als betekenisvector

De architecturale handeling is niet onschuldig en heeft altijd betekenis. Er zijn geen "kleine en grote projecten" voor het kantoor. De betekenis en de dialoog met de gebruikers of gewoon de voorbijganger is altijd aanwezig in de handeling van het bedenken van zelfs op ingrepen die minder belangrijk lijken. Ook al laten de uitdagingen die onze maatschappij of de sociale en milieucontexten kenmerken a priori niet veel ruimte voor dromen, het project moet altijd de ruggengraat behouden, de rode draad waardoor de oorspronkelijke sterke ideeën moeten ontstaan. Wij houden oprecht van ons werk en van tijd tot tijd geeft het werk ons terug.

_ Expertise en nauwkeurigheid

Voor het kantoor is de vertaling van een droom eerst en daarna een programma onlosmakelijk verbonden met een grote beheersing van administratieve, technische, sociale of milieubeperkingen. De nauwgezetheid en controle van de productie door de traceerbaarheid van studies is de ondoeltreffende vector voor een eerlijke vertaling van een vraag in ruimte en tijd. De beheersing van de technieken, maar ook de beheersing van de kosten en de planning zijn de hoekstenen van de realisatie van de oorspronkelijke droom.

_ De dirigent

De architect heeft een grote verantwoordelijkheid, maar doet niet alles. Het bedrijf kan niet worden geconcipieerd zonder een nauwe dialoog, met inbegrip van een geïnformeerde feedback van zowel Consultants in de studiefase van het project als van Bedrijven in de uitvoeringsfase. Het kantoor legt veel nadruk op de controle van de werken die in het geheel moeten worden geïntegreerd.

_ Synthese, eenvoud en uniciteit

De grootste tevredenheid is ongetwijfeld de vertaling van een complex probleem naar een synthetische, eenvoudige en unitaire organisatie, zelfs als deze vertaling deel uitmaakt van verraad. Het winnende aspect van een project wordt gekenmerkt door het feit dat het geheel veel meer is dan de som der delen.

Jean-Francois van der Plancke

Oprichter en architect van van der Plancke architecte s.p.r.l. sinds 2013. Hij heeft samengewerkt met verschillende agentschappen in Canada en België. Afgestudeerd in 1998 aan Saint-Luc Brussel, behaalde hij in 2001 een Master in Toegepaste Wetenschappen (projectmanagement) aan de Université de Montréal. Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd in het ontwerp, de aanbesteding en de opvolging van grote projecten in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten. Hij heeft gewerkt in het team van het PCJA Consortium in het kader van de uitbreiding van Dorval International Airport (Pierre Elliott Trudeau International Airport) (programmeerdatabase van de lokalen die de steiger voor grensoverschrijdende vluchten vormen: Canada/Verenigde Staten) en binnen het team van Altiplan° Architecten in de bouw van retailparken, rusthuizen en servicewoningen.

Hij is specifiek verantwoordelijk voor de klantenrelaties en is actief in het volledige beheer van projecten. Hij is van meet af aan aanwezig en heeft een diepgaande expertise ontwikkeld in de analyse van de eerste projectgegevens, uitvoerbaarheidsonderzoek, algemeen ontwerp, rentabiliteitsanalyse en gedetailleerde bouwkostenramingen, met uitgebreide ervaring in alle stadia van de ontwikkeling van een project.

Zijn voorkeur gaat uit naar meerdere woongebieden (van 1 tot 30 eenheden), kantoorinfrastructuren voor KMO's of kleine organisaties en onderwijsinstellingen (gesubsidieerd en officieel gratis onderwijs), meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Algemene informatie

Geboren in 1973
Nationaliteit: Belge
Kwalificaties : Architect (1998), Master of Applied Science (2001)

Formations

Sinds 2002 - Geregistreerd bij de Ordre des Architecten van Belgïe volledige uitoefening;
1998-2001 - Université de Montréal - Master of Applied Science - Project Management - met grote onderscheiding ontvangen - op de erelijst van de promotie 2001;
1995-1998 - I.S.A. Saint-Luc Brussel - Licentiaat in de architectuur - met onderscheiding ontvangen;
1993-1995 - I.S.A. Saint-Luc Brussel - Kandidaat in de architectuur - met onderscheiding ontvangen.

Samenwerking

2006-2012 - Werknemer bij Altiplan° s.c.r.l.
2003-2006 - Medewerker bij het vH&S b.v.b.a. kantoor;
2001-2002 - Medewerker bij Van Eetvelde Architecten; 1998-2001 - Samenwerking met het P.C.J.A. Consortium (kantoor''Provencher & Roy'') in Montreal op het grensoverschrijdende steigerproject (Canada-USA-vluchten) Dorval International Airport.

Guillaume Borremans

Medewerker architect bij van der Plancke architecte s.p.r.l. sinds 2016. Hij heeft meegewerkt aan diverse woningbouwprojecten, maar ook aan school-, studentenhuisvestings- en kleurtrajecten. Hij studeerde in 2015 af aan de Faculteit Bouwkunde van de Katholieke Universiteit Leuven.

Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn kleinschalige meervoudige residentiële ontwikkeling, de voorbereiding van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, met name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de voorbereiding van technische dossiers.

Algemene informatie

Geboren in 1990
Nationaliteit: Belge
Kwalificaties: Architect (2015)

Formations

Depuis 2016 - Inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes de Belgique en tant que stagiaire ;
2016 – Parcours Eco-Construction CDR Construction – Bruxelles ;
2009-2015 – Université catholique de Louvain – Master en architecture (faculté de LOCI).

Samenwerking

2016- - Medewerker bij het van der Plancke architecte b.v.b.a. kantoor.

Henri Vantorre

Henri VANTORRE - Samenwerkende architect bij van der Plancke architect b.v.b.a.. sinds 2020

Studeerde in 2018 af aan de faculteit Architectuur van de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel vervolmaakt hij zijn kennis over de aanbestedings- en uitvoeringsdossiers van openbare projecten in Wallonië.

Zijn favoriete onderwerpen van werk zijn de studies van schetsen en voorontwerpen in programma's van zware renovatie en uitrusting (stations, wijnkelders) en huisvesting (macro & micro), voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het besteedt bijzondere aandacht aan architectonische details.

Algemene informatie

Geboren in 1994
Nationaliteit : Français
Kwalificaties : Architect (2018)

Formations

Depuis 2018 - Inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes de Belgique en tant que stagiaire.
2012 - 2018 – Université catholique de Louvain – Master avec distinction en architecture (faculté de LOCI Bruxelles).

Samenwerking

2020 - - Medewerker bij het architectenbureau van der Plancke architecte b.v.b.a.
2019 - - Medewerker bij het bureau MULTIPLE architecture b.v.b.a..
2018 - 2019 - Medewerker bij het architectenbureau SYNOPSIS b.v.b.a.

De VAA ARCHITECTURE studio voert haalbaarheidsstudies uit met ruime ervaring in zowel de vastgoedmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in de wetgeving inzake stedenbouw.

De evaluatie kan zowel betrekking hebben op onontgonnen land als op bestaande structuren.

Wordt voorgesteld :

 • _Een volume dat in staat is om, rekening houdend met de risico's op het niveau van de vergunningsprocedure, een potentiële maximalisatie te realiseren ;
 • _Het voorstel voor een programmering volgens de mogelijkheden van herverdeling, reorganisatie van het horizontale en verticale verkeer van bestaande structuren.
 • _Een beknopte of gedetailleerde evaluatie van bouwprojecten.

Met onze ruime ervaring op het gebied van private en publieke aanbestedingen bieden wij projectauteurs hulp bij het opstellen van de documenten die nodig zijn voor de aanbesteding van hun dossiers en bij de analyse van de offertes die op basis van het gunningsrapport worden afgesloten. Bij overheidsopdrachten kennen we de verschillende aanbestedingsprocedures, van overheidsopdrachten met Europese reclame tot procedures van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking.

Als onderdeel van het aanbestedingsdossier kunnen wij de volgende documenten voor u verzorgen :

 • _Inzendingsformulier ;
 • _Certificaat van bezoek ;
 • _Bijzondere specificaties - administratieve bepalingen ;
 • _Speciale specificaties - technische clausules ;
 • _Speciale specificaties - milieuclausules ;
 • _Speciale specificaties - sociale clausules ;
 • _Gedetailleerd metrisch - Schema van hoeveelheden - Samenvatting ;
 • _Stickers voor binnen- en buitenschrijnwerk.

Als onderdeel van de gunning van de opdracht kunnen wij de volgende documenten produceren :'

 • _Toewijzingsrapport.

We kunnen alle documenten ook in het Nederlands vertalen voor overheidsopdrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De VAA ARCHITECTURE workshop kan de uitvoering bewaken. Wordt voorgesteld :

 • _Uitvoeringscontrole ;
 • _Het opstellen van vergaderverslagen ;
 • _Controle van de kosten van de site, opvolging van de facturatie en verificatie van het geheugen ;
 • _Assistentie van het MO bij voorlopige en definitieve opleveringsoperaties.