Vaa, atelier d'architecture
fr/nl
IK GA BOUWEN & RENOVEREN

IK GA BOUWEN & RENOVEREN

/ Papier, krant, tijdschrift

maart 2011

Publicatie van het appartementsgebouw 0208_SAINT-BONIFACE in het tijdschrift "Je vais construire". Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het project en de integratiebeperkingen.