Vaa, atelier d'architecture
fr/nl
INVENTAIRES #3 INVENTORIES 2016 - 2020

INVENTAIRES #3 INVENTORIES 2016 - 2020

/ Papier, krant, tijdschrift

november 2020

Publicatie van ons 1305_DoucheFLUX dagverblijf in inventaris #3 2016-2020.

Voor het eerst geselecteerd door burgerjury's worden hier 45 voorbeeldige architecturen gepresenteerd: huizen, gegroepeerde woningen, werkplekken, collectieve voorzieningen, openbare ruimten. Het boek noemt ook 45 acties die zijn ondernomen om onze steden, onze landschappen en ons leven te transformeren. Deze publicatie maakt deel uit van de geschiedenis van de huidige tijd en legt de nadruk op degenen die zich zorgen maken over het zorgvuldige beheer van het grondgebied, het spaarzame gebruik van materialen, de sociologie van de huisvesting, het belang van het samenspel van actoren en de onderhandelingen.


Het boek getuigt ook van het proces dat curatoren Gilles Debrun en Pauline de La Boulaye in samenwerking met het kunstenaarscollectief Habitant-es des images hebben bedacht. Tijdens drie etappes in Wallonië bewoonden ze 24 uur per dag de openbare ruimte en stelden ze hun woonwagens op om de buurtbewoners en de actoren op het terrein te ontmoeten, constructies te bezoeken, architecten te ondervragen en te debatteren op de pleinen met de bewoners en de experts.


Dit koorboek, samengesteld uit meerdere citaten en visuals, tekent een heterogeen portret van belichaamde architecturen en stelt concrete wegen voor aan publieke en private gebouweigenaren en aan elke bewoner die zich zorgen maakt over zijn omgeving.