Vaa, atelier d'architecture
fr/nl
SHOWER POWER

SHOWER POWER

/ Emissie, reportage

februari 2018

Van november 2012 tot juni 2017 volgden de filmmakers Effi en Amir de collectieve ontstaansgeschiedenis van het project 1305_DoucheFLUX, een Brusselse vereniging die tot doel heeft "mensen in precaire situaties in staat te stellen hun schoonheid te herstellen en hun hoofd recht te zetten". Hun documentaire is meer dan een film over dit specifieke project, het is ook een reflectie over een groep burgers die besluiten om de terughoudendheid of zelfs immobiliteit van politieke besluitvormers te overwinnen.

Sous la douche, le ciel, 85', 2018 (trailer)/  (volledige film)