Vaa, atelier d'architecture
fr/nl

faciliteiten

2001_AMITIE

 • Situatie: WAVRE (Limal)
 • Project management: Stad van WAVER
 • Programma: Basisschool voor vriendschap - Officieel onderwijs
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 895,00 m²
 • Budget: 1.225.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Prijsvragen (onderhandelingsprocedure), gegunde opdracht, onder kennisgeving - voorlopig ontwerp in uitvoering
 • Samenwerking: OCA ARCHITECTURE (AM)

 

_TRANSPARANTIE EN EEN LINK NAAR DE NIEUWE STADSBIBLIOTHEEK

De indeling van het nieuwe gebouw maakt een herinrichting van de aangrenzende openbare buitenruimtes mogelijk. Het maakt een herkwalificatie van deze laatste tot een coherente en functionele openbare ruimte mogelijk. Er wordt een dialoog aangegaan met de nieuwe "Jaumotte"-ruimte, precies daartegenover, waarin de nieuwe gemeenschappelijke bibliotheek zal worden ondergebracht.

_AANPAK

De begane grond van de nieuwe vleugel biedt plaats aan de nieuwe kleuterklassen, terwijl de eerste verdieping plaats biedt aan de lagere klassen. De toegang tot de tuinen (speeltuin, moestuin,...) via een nieuwe binnenplaats is bevoorrecht.

De gemeenschappelijke zaal en het bijbehorende pand zijn opgeknapt om de psychomotorische ruimtes, de refters en de keuken te kunnen huisvesten. Deze infrastructuren worden gecombineerd met die van de gemeenschapszaal om een volledige en gedeelde dienstverlening te bieden.

De indeling en de compactheid van het nieuwe gebouw maakt een aanzienlijke vermindering van de warmteverliesschil van het bestaande gebouw mogelijk. De nieuwe constructie voldoet aan de passieve normen. De keuze van de materialen en de bouwmethoden zal worden gemaakt met het oog op het bereiken van circulaire economie.

 

_PROGRAMMA

Uitbreiding van de gemeenschappelijke vriendschapsschool met de oprichting van een reeks klaslokalen voor de basisafdelingen van Nursery en Primary, een administratief centrum en lokalen gewijd aan psychomotoriek en rust. Volledige herstructurering en herconfiguratie van de toegangen tot de gymzalen, refters en aanverwante ruimtes (professionele keuken).

1706_RAMIOUL

 • Situatie: FLEMALLE (Ivoz-Ramet)
 • Project management: Gemeentebestuur van Flémalle
 • Programma: Basisschool van Ivoz-Ramet - Officieel onderwijs
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 1.360,00 m²
 • Budget: 1.685.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Mededinging (procedure van gunning via onderhandelingen) - gegunde en aangemelde opdracht - lopende bouwvergunning
 • Samenwerking: OCA ARCHITECTURE s.r.l. (AM)

 

_EEN BEWOONDE GEVEL

De nieuwe school is gebouwd op de structuur van de oude school. Naast de creatie van de ruimtes bestemd voor de vestiging, moest het nieuwe gebouw de receptie van de psychomotoriekzaal/sporthal die in het achterste gedeelte wordt bewaard, heroverwegen. Deze functie moet zelfstandig kunnen functioneren. De hele organisatie is gestructureerd op een circulatie tussen de oude en de nieuwe structuur. Om te voorkomen dat er aan het eind nooduitgangen ontstaan en er dus ruimte verloren gaat, is er op de voorgevel ter hoogte van de 1e verdieping een gegalvaniseerde staalconstructie aangebracht. Deze structuur zal, naast zijn ontruimingsfunctie, de ondersteuning zijn van een vegetatie die een zonwering van de lokalen van het gelijkvloers en van de 1ste verdieping mogelijk maakt. Het zal tenslotte de technische toegang tot de daken mogelijk maken en praktisch zijn voor het onderhoud van de gevel en de beglazing.

 

_AANPAK

De algemene organisatie van de school wordt geconditioneerd door de bestaande kelders, aangezien het nieuwe gebouw in plaats van de oude school wordt gebouwd. Alle kelders met verschillende kamers voor verenigingen worden onderhouden. De hart-op-hartafstanden die de steunpunten en de draagvlakken bepalen, moeten de dragende elementen van de kelder strikt volgen.

Het nieuwe gebouw moet relatief licht zijn. De keuze van de bakstenen voor de gevel en het houten raamwerk voor de daken werden door deze beperking geconditioneerd.

_PROGRAMMA

Nieuwe schoolinstelling (officieel onderwijs) voor de basisafdelingen van de kleuter- en basisschool met 4 "kleuter-" en 4 "lagere" klassen, een speciale ruimte (filosofie, burgerschap), een psychomotorische ruimte, de ruimte voor de directie en de functies voor het onderwijzend personeel en een refter met 120 plaatsen voor een oppervlakte van 1.360,00 m².

1305_DOUCHEFLUX

 • Situatie: 1070 BRUSSEL (Anderlecht)
 • Project management: v.z.w. DoucheFLUX
 • Programma: Dagverzorgingscentrum voor mensen in precaire situaties
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 715,00 m²
 • Budget: 1.375.000,00 € BTWE een honorarium
 • Staat: Definitieve oplevering : juni 2018
 • Samenwerking: Imhotep Engineering (ICS-ICT), Interface Solutions (PEB) – S. Frère (samenwerking)

"...om de preciezen zich weer mooi te laten maken en hun hoofd recht te zetten."


_EEN GEBOUW IN HET HART VAN DE STAD
Het project betreft een kinderdagverblijf. DoucheFLUX is een ambitieus project dat wil bijdragen aan de hulp van mensen met of zonder huisvesting, met of zonder papieren en afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Door de verschillende diensten die worden aangeboden, krijgt de persoon de energie, de waardigheid en het gevoel van eigenwaarde terug die essentieel zijn voor de automatisering en herintegratie van de kwetsbare persoon. De oprichters zijn Chris AERTSEN en Laurent d'URSEL.


Het project is gelegen in het hart van de stad, achter het Zuidstation, Rue des Vétérinaires. Voormalig tapijt-import-exportmagazijn, het gebouw heeft een voorste gedeelte in traditionele bouw natuurlijk bestemd voor de kantoren van de vzw en een achterste gedeelte met voormalige grote industriële ruimtes en waarin de activiteiten van de vzw gehuisvest zijn.
 
_AANPAK
Een aanpak vooral door de gebruiker en de inventarisatie van zijn behoeften. Een benadering ook door het ontbreken van concessies aan de kwaliteit en aan de toegevoegde waarde van denkruimtes. Een benadering door het licht, want het gebouw is volledig ingesloten in een industrieel stedelijk weefsel, waardoor er weinig ruimte is voor daglichttoetreding. Het grote glazen dak draagt bij aan de grote lichtinval van de eerste verdieping en het onderliggende trappenhuis draagt bij aan de schoonheid en transparantie van het geheel. In nauw overleg met de klant konden de wensen, beperkingen en behoeften die in het begin niet altijd volledig bekend waren, worden verfijnd. Het beste aanbieden aan mensen die denken dat ze er geen recht op hebben.
 
_PROGRAMMA
Het project biedt 750,00 m² ruimte die onder andere wordt ingenomen door een wasserette, een kledingwisselkantoor, een apotheek die wordt beheerd door "Médecins du Monde" en "Infirmiers de Rue", 25 douches (mannen en vrouwen) en complete sanitaire voorzieningen, opleidingslokalen, 170 kluisjes van verschillende afmetingen waarmee de gebruikers hun identiteitspapieren, notariële akten, enz. in alle veiligheid kunnen bewaren. Het centrum heeft ook een radiostudio (DoucheFLUX On Air), een kennel voor veterinaire consulten en een computercentrum met internettoegang. Deze activiteiten zijn gericht op het creëren van een positieve.

0913_LISMEAU

 • Situatie: 1357 HELECINE
 • Project management: Gemeente van HELECINE
 • Programma: Kinderopvang (36 plaatsen)
 • Missie type: Opvolgen van de werf
 • Afmeting: 405,00 m²
 • Budget: 995.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Definitieve oplevering : juni 2015
 • Samenwerking: ARJM (Multiple) (Project auteur), JZH (ICS), SECA Benelux (ICT)

 

_GEËXTRUDDERDE BUITENRUIMTES

Realisatie van het technisch dossier, aanbesteding en opvolging van de uitvoering in opdracht van de Projectautorist van een 18-plaatsen-kinderopvangvoorziening in het kader van een door de gemeente HELECINE gelanceerd dienstencontract.

Het gebouw voldoet aan de "lage energie" criteria.

0912_OLLIGNIES

 • Situatie: 7860 LESSINES
 • Project management: Gemeente van LESSINES
 • Programma: Kinderopvang (36 plaatsen)
 • Missie type: Opvolgen van de werf
 • Afmeting: 705,00 m²
 • Budget: 1.223.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Definitieve oplevering : oktober 2014
 • Samenwerking: ARJM (Multiple) (Project auteur), JZH (ICS), SECA Benelux (ICT), DETIFFE (fotokrediet)

 

_EEN BEWIJS VAN EEN GEKLEURDE VOLUMETRIE

De volumes zijn ontworpen om royaal te zijn en bieden visuele interconnectiviteit voor zowel klein als groot. Sommige van deze ruimtes, ontworpen op twee niveaus, bieden een ruimtelijke volgorde die de kinderen op een specifieke manier opvangen vanwege hun grootte maar ook vanwege hun eigen logica, die voortdurend in opbouw is.

 

_AANPAK

Het gebouw voldoet aan de "lage energie" criteria. Het is zeer compact en opent voornamelijk naar het oosten en het westen, waardoor een zuidgevel, onderhevig aan oververhitting, en een noordgevel, waterafstotend, relatief gesloten is. Het gebouw is bedoeld als een eiland en ligt aan de rand van een sterke landschappelijke structuur tussen de steengroeven en de stad LESSINES.

 

_PROGRAMMA

Realisatie van het technisch dossier, aanbesteding en opvolging van de werf, voor rekening van de Projectsponsor, in het kader van het door de Stad LESSINES gelanceerde dienstencontract voor de bouw van een opvangtehuis voor jonge kinderen met 36 plaatsen, verdeeld in drie secties.