Vaa, atelier d'architecture
fr/nl

faciliteiten

2001_AMITIE

 • Situatie: WAVRE (Limal)
 • Project management: Stad van WAVER
 • Programma: Basisschool van l'Amitié
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 895,00 m²
 • Budget: 1.225.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Laureaat (onderhandelingsprocedure) - voorlopig ontwerp in uitvoering
 • Samenwerking: OCA ARCHITECTURE (AM), ENERG-IR (ICT, EPB), MC-CARRE (ICS)

_TRANSPARANTIE EN EEN LINK NAAR DE NIEUWE STADSBIBLIOTHEEK

De indeling van het nieuwe gebouw maakt een herinrichting van de aangrenzende openbare buitenruimtes mogelijk. Het maakt een herkwalificatie van deze laatste tot een coherente en functionele openbare ruimte mogelijk. Er wordt een dialoog aangegaan met de nieuwe "Jaumotte"-ruimte, precies daartegenover, waarin de nieuwe gemeenschappelijke bibliotheek zal worden ondergebracht.

_AANPAK

De begane grond van de nieuwe vleugel biedt plaats aan de nieuwe kleuterklassen, terwijl de eerste verdieping plaats biedt aan de lagere klassen. De toegang tot de tuinen (speeltuin, moestuin,...) via een nieuwe binnenplaats is bevoorrecht.

De gemeenschappelijke zaal en het bijbehorende pand zijn opgeknapt om de psychomotorische ruimtes, de refters en de keuken te kunnen huisvesten. Deze infrastructuren worden gecombineerd met die van de gemeenschapszaal om een volledige en gedeelde dienstverlening te bieden.

De indeling en de compactheid van het nieuwe gebouw maakt een aanzienlijke vermindering van de warmteverliesschil van het bestaande gebouw mogelijk. De nieuwe constructie voldoet aan de passieve normen. De keuze van de materialen en de bouwmethoden zal worden gemaakt met het oog op het bereiken van circulaire economie.

_PROGRAMMA

Uitbreiding van de gemeenschappelijke vriendschapsschool met de oprichting van een reeks klaslokalen voor de basisafdelingen van Nursery en Primary, een administratief centrum en lokalen gewijd aan psychomotoriek en rust. Volledige herstructurering en herconfiguratie van de toegangen tot de gymzalen, refters en aanverwante ruimtes (professionele keuken).

1801_COURONNE

 • Situatie:
 • Project management: n.v. KROONLAAN s.a.
 • Programma: Appartementengebouw en studentenhuisvesting
 • Missie type: Voorlopige ontwerp en bouwvergunning
 • Afmeting: 1.895,00 m²
 • Budget: 3.495.000,00 € exclusief BTW en honoraria
 • Staat: Werken in uitvoering
 • Samenwerking: Interface Solutions (EPB)

_GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES ROND DE STADSTUIN

Het project legde grote nadruk op de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimten door hun centrale ligging, hun oppervlakte maar ook door hun verbinding met de buitenruimten, aan de ene kant met de centrale binnenplaats die het nieuwe gebouw aan de voorzijde scheidt van het gerestaureerde gebouw aan de achterzijde van het perceel op 180, Avenue de la Couronne, en aan de andere kant met de tuin op 182, Avenue de la Couronne, die zo weer in gebruik wordt genomen ten voordele van alle bewoners. De twee grote buitenruimtes communiceren met elkaar. De gemeenschappelijke woonruimten (d.w.z. exclusief fietsenstalling of buitenruimte) vertegenwoordigen 103,00 m² van de totale netto oppervlakte van het studentenhuisvestingsproject van 420,00 m², d.w.z. 25,00% van de bebouwde oppervlakte. Samen met de buitenruimtes, d.w.z. de centrale binnenplaats van 180 en de achtertuin van 182 (voor een totaal van 225,00 m²), vertegenwoordigt deze gemeenschappelijke ruimte een totaal van 327,00 m² of 27,00 % van het project (bebouwde oppervlakten (studentenhuisvesting en traditionele woningen) + buitenruimtes). De grote gemeenschappelijke ruimtes van 180 en 182 zullen grotendeels openstaan voor de centrale binnenplaats van 180, avenue de la Couronne (binnenplaats die het nieuwe voorgebouw en het gerestaureerde achtergebouw scheidt) voor enerzijds het gebruik overdag, maar vooral voor de sociale controle die het toelaat aan de hoofdingang van de uitrusting.

_AANPAK

De voorgevel van het nieuwe gebouw krijgt een zonwering door de oriëntatie (zuidwestelijke gevel). Deze beschermingen zullen bestaan uit geperforeerde metalen kaders die tot en met de 5e verdieping worden geïnstalleerd. De gevel bestaat uit drie reeksen baaien die een 1/3 - 2/3 ensemble vormen, vergelijkbaar met de algemene samenstelling van de gevels van oude Brusselse huizen. De zonwering en het buitenschrijnwerk worden gemaakt van antracietkleurig thermisch gelakt aluminium. De gevelbekleding zal modulair zijn en bestaan uit in de massa geverfde vezelcementplaten met een licht reliëf van zuiver witte kleur.

_PROGRAMMA

Oprichting van een complex met studentenhuisvesting, gemeenschappelijke ruimtes en ook, op verzoek van de uitgevende instanties, appartementen voor gezinnen. Het complex bestaat dus uit 17 wooneenheden met elk een eigen badkamer, 2 grote gemeenschappelijke ruimtes met gemeenschappelijke keuken en ontspanningsruimtes, 6 appartementen (2 en 4 slaapkamers) en ongeveer 40 fietsenstallingen.

1706_RAMIOUL

 • Situatie: FLEMALLE (Ivoz-Ramet)
 • Project management: Gemeentebestuur van Flémalle
 • Programma: Basisschool van Ivoz-Ramet - Ramet I
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 1.360,00 m²
 • Budget: 1.685.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Laureaat Mededinging (procedure van gunning via onderhandelingen) - vergunning verkregen - aanbesteding-
 • Samenwerking: OCA ARCHITECTURE s.r.l. (AM), ENERG-IR (ICT, EPB), MC-CARRE (ICS)

_EEN BEWOONDE GEVEL

De nieuwe school is gebouwd op de structuur van de oude school. Naast de creatie van de ruimtes bestemd voor de vestiging, moest het nieuwe gebouw de receptie van de psychomotoriekzaal/sporthal die in het achterste gedeelte wordt bewaard, heroverwegen. Deze functie moet zelfstandig kunnen functioneren. De hele organisatie is gestructureerd op een circulatie tussen de oude en de nieuwe structuur. Om te voorkomen dat er aan het eind nooduitgangen ontstaan en er dus ruimte verloren gaat, is er op de voorgevel ter hoogte van de 1e verdieping een gegalvaniseerde staalconstructie aangebracht. Deze structuur zal, naast zijn ontruimingsfunctie, de ondersteuning zijn van een vegetatie die een zonwering van de lokalen van het gelijkvloers en van de 1ste verdieping mogelijk maakt. Het zal tenslotte de technische toegang tot de daken mogelijk maken en praktisch zijn voor het onderhoud van de gevel en de beglazing.

_AANPAK

De algemene organisatie van de school wordt geconditioneerd door de bestaande kelders, aangezien het nieuwe gebouw in plaats van de oude school wordt gebouwd. Alle kelders met verschillende kamers voor verenigingen worden onderhouden. De hart-op-hartafstanden die de steunpunten en de draagvlakken bepalen, moeten de dragende elementen van de kelder strikt volgen.

Het nieuwe gebouw moet relatief licht zijn. De keuze van de bakstenen voor de gevel en het houten raamwerk voor de daken werden door deze beperking geconditioneerd.

_PROGRAMMA

Nieuwe schoolinstelling (officieel onderwijs) voor de basisafdelingen van de kleuter- en basisschool met 4 "kleuter-" en 4 "lagere" klassen, een speciale ruimte (filosofie, burgerschap), een psychomotorische ruimte, de ruimte voor de directie en de functies voor het onderwijzend personeel en een refter met 120 plaatsen voor een oppervlakte van 1.360,00 m².

MDM_BRUNFAUT

 • Situatie: BRUSSEL (Sint-Jans-Molenbeek)
 • Project management: SOLIDARIMMO a.s.b.l.
 • Programma: Medisch centrum
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 1.350,00 m²
 • Budget: 3.750.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Vergelijkende onderzoeken (procedure van gunning via onderhandelingen), gunning zonder onderhandelingen
 • Samenwerking: -

_HET GEINTEGREERD ZORGCENTRUM : EEN WEDERKERIGHEID VAN FUNCTIES

Oprichting van een medisch centrum dat het mogelijk moet maken de activiteiten van vijf vzw's die in Brussel actief zijn in de "sociale" en "medische" sector te bundelen:

_LEMAN gezinsplanning;
_Het opvangcentrum voor mensen met een ernstige verslaving (drugs) : ANTENNE LAMA ;
_Het wijkcentrum SOLIDARITE SAVOIR (computercursussen, steun aan micro-ondernemingen);
_Het medisch huis van ICI ET D'AILLEURS (behandeling van geestesziekten);
_Een medisch huis onder beheer van MEDECINS DU MONDE (algemene geneeskunde).

Het doel zal zijn om zo snel mogelijk de elementen en functies die onderling kunnen worden gecombineerd en die welke dat niet kunnen, de integratie van verschillende visies en behoeften, het zoeken naar verenigbaarheid en onverenigbaarheid in de stromen en de synthese van deze behoeften in een efficiënte ruimtelijke vertaling naar voren te halen.

De belangrijkste doelstelling die in het lastenboek wordt beschreven, is "een sociaal en gezondheidscentrum ontwikkelen dat verschillende diensten, verschillende soorten professionals en verschillende doelgroepen integreert. Een gemeenschappelijk globaal project ondersteunen, waarbij wordt gestreefd naar het juiste niveau van integratie van activiteiten, instellingen en organen, rekening houdend met de taken, de toegevoegde waarde en de beperkingen van elk van hen".

De auteurs van het project zijn zich er terdege van bewust dat de mutualisering van de ruimten een belangrijke uitdaging zal zijn, aangezien de non-profitorganisaties die de toekomstige gebruikers opleiden, verschillende actieterreinen hebben, maar ook een zeer divers verleden, geschiedenis en doelpubliek. De uitdaging zal erin bestaan de mutualisering van de ruimten zo ver mogelijk door te voeren met behoud en eerbiediging van de specifieke identiteit van elke non-profit-organisatie en van het zeer diverse publiek dat deze non-profit-organisaties bezoekt. Het gaat er niet om diensten samen te voegen in het kader van een herstructurering die, na analyse, op dezelfde problemen blijkt uit te draaien. Het gaat hier om een zo goed mogelijke integratie van niet alleen vijf entiteiten, vijf diensten, maar ook vijf persoonlijkheden die enerzijds belichaamd worden door de projectleiders en anderzijds door het gehele verplegend personeel en de verpleegde personen, die zich elke dag opnieuw inzetten en meer doen dan hun werk. Vandaar het belang van het opzetten van een methodologie die rekening houdt met de behoeften van elk individu:

_De moeilijkheid om de gevoelens en indrukken over een werkplek in woorden om te zetten en er conclusies uit te trekken, of die nu positief of negatief zijn;
_De moeilijkheid om de meningen van de gebruikers (verplegend en verzorgend personeel) samen te brengen, omdat zij van nature verschillende persoonlijkheden zijn, verschillende ruimtelijke ervaringen hebben, verschillende professionele behoeften en verschillende doelgroepen.

In dit kader kunnen we een aantal entiteiten belichten die de "ontwerporganen" van het medisch huis zullen vormen:

_De "externe" en "interne" ontvangst: wij zullen de volgende thema's verder uitwerken: bewoond" onthaal, veiligheid en zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte, onthaal van de persoon in zijn geheel, gezelligheid in de zin dat het een plaats is die gemeenschappelijk gebruikt kan worden, een plaats waar het consult al begint en niet alleen tijdens het contact met het verplegend personeel, maar zonder speciaal "gemedicaliseerd" te zijn, onthaal van de persoon zelfs als de persoon niet "ziek" is, afwezigheid van dubbelzinnigheid in de organisatie, kalm maar dynamisch, warmte, een zodanige omvang dat iedereen zijn plaats kan vinden, zelfs in bepaalde drukke periodes, flexibiliteit wat betreft het personeel dat de patiënten ontvangt, afwezigheid van stigmatisering of categorisering van patiënten terwijl mogelijke wrijvingen ten gevolge van, misschien, het gedrag van sommigen worden vermeden, het scheppen van voorwaarden voor positieve opwinding, het belang van een "veilige" ruimte voor kinderwagens, het belang van een rustige ruimte voor het geven van borstvoeding, een ruimte speciaal voor kinderen. Het belang van een ruimte waar een onrustige patiënt of een moeder in moeilijkheden snel kan worden opgevangen, zodat rust en discretie bij de behandeling van de zaak gewaarborgd zijn. Een plaats niet alleen om "technisch" te wachten, maar ook om uit te rusten, zelfs voor een korte tijd (een kopje koffie drinken), zodat men zelfs kan vertrekken zonder op een dienst van het centrum te hoeven wachten.
De receptie is niet alleen een wachtruimte, maar een plaats waar zowel het verplegend personeel als de patiënten samen nadenken. Respect voor individualiteiten en gevoeligheden (hoe zit het met de nabijheid in de wachtkamer tussen kinderen en psychotische mensen, besmettelijke mensen en mensen die behandeld worden voor een geestelijk probleem, zwangere vrouwen met mensen met geestelijke problemen, enz.) Hoe groter en wederkeriger een ruimte is, des te meer neemt de agressiviteit toe. Aan de buitenkant, tijdloze gevel, duidelijkheid in de informatie (van het geïntegreerde zorgcentrum maar ook van de nabijgelegen activiteiten), communicatie, afwezigheid van onduidelijkheid in de ingang ;
_De medische praktijk: wij zullen voortgaan op de volgende thema's: rust, ruimte om tot rust te komen en soms speciaal voor de patiënt, stabiliteit, veelzijdigheid met de grenzen die een ontwerper kent, veelzijdigheid in gebruik, licht en uitzicht naar buiten (tuin) ;
_De ontspanningsruimte die uitsluitend bestemd is voor het personeel: wij zullen vooruitgang boeken op de volgende thema's: rust, stabiliteit, geïsoleerd van de door de gebruikers bezochte zones, zicht naar buiten, licht, toegang tot een buitenruimte ;
_Circulatiezones : wij zullen ons concentreren op de volgende thema's: duidelijkheid van de doorstroming, identificatie van de ruimte, informatie, richting en discretie bij de toegang tot bepaalde behandelingszones.

_AANPAK

_Paal werk. Creatie van nesten met een verschillende atmosfeer die een toe-eigening en een identificatie van de asbls met hun eigen kenmerken mogelijk maken;
_Gelijkheid en rechtvaardigheid in de behandeling van individuen. Respect voor verschillen in gevoeligheid en gedrag. Complementariteit op het niveau van het doelpubliek ;
_Organisatie van stromen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verschillende stromen in het medisch centrum en in het bijzonder aan de kruising van bepaalde groepen die wrijvingen kunnen veroorzaken. Zonder de mogelijkheid van pooling bij voorbaat uit te sluiten, zou de nabijheid van bepaalde soorten publiek tot moeilijk beheersbare situaties kunnen leiden, wanneer de teams reeds voldoende zijn aangesproken door de grondige werkzaamheden.

_PROGRAMMA

Centrum van 1.350,00 m² dat zich bevindt op het gelijkvloers van een nieuw wooncomplex gefinancierd door HIB BELGIUM op de hoek van de Fernand Brunfautstraat en de Finstraat met vergaderzalen, "gemedicaliseerde" maar ook zogenaamde "enkelvoudige colloquium" spreekkamers, een abortuszaal, onthaalruimten voor mensen in grote afhankelijkheid en een reeks administratieve kantoren en sanitaire lokalen.

1401_TASSON_SNEL

 • Situatie: BRUXELLES (Saint-Gilles)
 • Project management: Fondation JOSEFA
 • Programma: Centre d'accueil - migration forcée
 • Missie type: Complète, direction des études
 • Afmeting: 2.500,00 m²
 • Budget: 4.205.000,00 € hors TVA et honoraires
 • Staat: Projet arrêté et redéveloppé sur un autre bâtiment
 • Samenwerking: F. Bouchat (AM)

_UNE POSE DANS LE FLUX MIGRATOIRE

Travaux visant au changement d’affectation d’une partie du bien avec modification de volumes pour les besoins de la Fondation d’utilité publique Josefa et de sa mission d’intérêt général, en particulier en faveur des personnes réfugiées, et de personnes réinstallées, rendues vulnérables par leur migration forcée.

Les flux économiques assurant la viabilité de la Maison Josefa seront issus de la participation financière des résidents et des autres acteurs (privés ou para-publics) ayant en charge les activités présentes dans la Maison Josefa, en vue de servir l’intérêt général.

La faisabilité et la pérennité économique du projet ont été étudiées et validées avec le concours de PwC, de EY et de Saw-B. Le cout des aménagements sera pris en charge par des partenaires privés dont, pour partie, la Fondation Josefa et le Carmel Saint-Joseph. Par ailleurs, des certificats immobiliers et/ou des parts sociales seront émises pour favoriser l’appropriation du projet par le grand public.

Enfin, l’articulation avec les pouvoirs publics  pourra se faire, en matière éventuelle de  subsides, sur les aspects relatifs au logement et à l’insertion socio-économique des personnes réfugiées et réinstallées, et sur la dimension relative au vivre-ensemble, à la diversité et à l’interculturalité.

_APPROCHE

Les immeubles sont actuellement utilisés par la Congrégation religieuse des Carmélites de Saint-Joseph en maison communautaire comprenant des locaux communs et des chambres parfois équipées de salle de bain.

_PROGRAMME

Le projet prévoit une structure d’accueil destinée à des résidents, pour une part, personnes réfugiées, et personnes réinstallées, pour une autre part, personnes non affectées par une migration forcée comprenant des espaces communs, un espace de méditation, un pôle de restauration , un pôle culturel ainsi qu’un espace de médecine chinoise aux rez-de-jardin et rez-de-chaussée. Outre ces espaces, le projet comportera 42 unités de logement équipées de leur salle de douche allant de 12,00 m² à 22,00 m².

1405_VIADUC

 • Situatie: 1050 BRUSSEL (Elsene)
 • Project management: PO INSTITUT SAINT-BONIFACE PARNASSE
 • Programma: Kleuterschool, basisschool en middelbare school - Gesubsidieerd gratis onderwijs
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 1.845,00 m²
 • Budget: 1.345.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Voorlopige oplevering
 • Samenwerking: Ontwerpbureau KAMAR (vgc)

_EEN "PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX"

Het Instituut bevindt zich in de laatste fase, namelijk de "uitvoering" van een lang proces van subsidiëring (Programma van prioritaire werken) dat door de Federatie Wallonië-Brussel is geïnitieerd en dat de scholen in staat stelt om werken te financieren in een nauwkeurig kader van verbetering van verouderde en/of verslechterde structuren. De taludhellingen, die zeer aanwezig zijn op de speelplaats van de basisschool, zijn slechts het topje van de ijsberg van een project dat in 2015 werd opgestart. De huidige fase betreft de "fundamentele" met de volledige herinrichting van de speelplaats van de basisschool. Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 zal een fase beginnen met betrekking tot het "secundaire" en meer in het bijzonder het "Conseil" gebouw.

_AANPAK

De huidige werkzaamheden betreffen de volledige reorganisatie van het ondergrondse rioolnet om het regenwater van de omliggende daken maximaal te hergebruiken. Dit regenwater zal worden gebruikt om de toiletten van de studenten en docenten in de "wagon" en "centrale" gebouwen door te spoelen. In dit verband wordt de stortbak volledig uitgehard en opnieuw verzegeld, worden de pompsets vernieuwd en wordt het regenwaterleidingnet uitgebreid. Deze grote infrastructuurwerken zullen ook de behandeling van alle ondergrondse perifere muren met vochtproblemen mogelijk maken, alsook de vervanging of het creëren van daginlaten via volledig geprefabriceerde Engelse binnenplaatsen voor de kelders van zowel het "centrale" gebouw als het "viaduct" gebouw.

Tot slot is de binnenplaats volledig heringericht wat betreft het gebruik en de sfeer met de toevoeging van vegetatie aan de zonzijde, straatmeubilair en buitenverlichting. Deze vegetatie en haar kruin maken het mogelijk om in een relatief smalle omgeving, begrensd door zeer grote institutionele gevels, gekalmeerde en warme zones te versterken. De beplanting van deze vegetatie en het straatmeubilair maken enerzijds het onderhoud van een zeer flexibel gebruik van de binnenplaats mogelijk en zijn anderzijds in overeenstemming met de eisen van de toegang tot de gevels en het onderhoud door de brandweer.

Wat de materialen betreft, was het de bedoeling dat het project zou aansluiten bij de reeds herontwikkelde gebieden op het niveau van de binnenplaats van de middelbare school, met het gebruik van grote platen van gewassen beton die een geometrisch ontwerp bieden en materialiserende assen die versterkt zijn door lineaire scheidingen in betonnen straatstenen. Deze assen zullen, voor de meest oplettende, de structurele assen van de "kapel" en "viaduct" gebouwen volgen. De aan de gevels grenzende perifere zones, die qua vorm veel minder rationeel zijn, zullen worden bedekt met betonnen bestratingsblokken, die bij de aanleg zeer flexibel zijn.

De aanpak omvat een groot faseringsprobleem gezien het hoge niveau van schoolbezoek en de geringe omvang van de buitengebieden (school ingesloten in een stedelijk eiland).

_PROGRAMMA

Het project heeft een oppervlakte van ongeveer 2.250,00 m². De huidige bouwplaats is verdeeld in vier fasen. Het project omvat onder meer een volledige renovatie en herinrichting van de recreatiegebieden van het fundamentele gedeelte en een volledige renovatie van het "Raadsgebouw" (beeldmateriaal bijgevoegd) waarin de klassen van het secundaire gedeelte zijn ondergebracht: het aanbrengen van de ventilatie, de isolatie, de vervanging van het buitenschrijnwerk, de herstructurering van de geveldelen en de toevoeging van een externe zonwering.

1305_VETERINAIRES

 • Situatie: 1070 BRUSSEL (Anderlecht)
 • Project management: v.z.w. DoucheFLUX
 • Programma: Dagverzorgingscentrum voor mensen in precaire situaties DoucheFLUX
 • Missie type: Compleet, richting studies
 • Afmeting: 715,00 m²
 • Budget: 1.375.000,00 € BTWE een honorarium
 • Staat: Definitieve oplevering : juni 2018
 • Samenwerking: Imhotep Engineering (ICS-ICT), Interface Solutions (PEB), S. Frère, J. de Bellaing (photos)

"...om de preciezen zich weer mooi te laten maken en hun hoofd recht te zetten."

_EEN GEBOUW IN HET HART VAN DE STAD
Het project betreft een dagcentrum. DoucheFLUX is een ambitieus project dat wil bijdragen aan de hulp van mensen met of zonder huisvesting, met of zonder papieren en afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Door de verschillende diensten die worden aangeboden, krijgt de persoon de energie, de waardigheid en het gevoel van eigenwaarde terug die essentieel zijn voor de autonomie en herintegratie van de kwetsbare persoon. De oprichters zijn Chris AERTSEN en Laurent d'URSEL.

Het project is gelegen in het hart van de stad, achter het Zuidstation, Rue des Vétérinaires. Voormalig tapijt-import-exportmagazijn, het gebouw heeft een voorste gedeelte in traditionele bouw natuurlijk bestemd voor de kantoren van de vzw en een achterste gedeelte met voormalige grote industriële ruimtes en waarin de activiteiten van de vzw gehuisvest zijn.

_AANPAK
Een aanpak vooral door de gebruiker en de inventarisatie van zijn behoeften. Een benadering ook door het ontbreken van concessies aan de kwaliteit en aan de toegevoegde waarde van denkruimtes. Een benadering door het licht, want het gebouw is volledig ingesloten in een industrieel stedelijk weefsel, waardoor er weinig ruimte is voor daglichttoetreding. Het grote glazen dak draagt bij aan de grote lichtinval van de eerste verdieping en het onderliggende trappenhuis draagt bij aan de schoonheid en transparantie van het geheel. In nauw overleg met de klant konden de wensen, beperkingen en behoeften die in het begin niet altijd volledig bekend waren, worden verfijnd. Het beste aanbieden aan mensen die denken dat ze er geen recht op hebben.

_PROGRAMMA
Het project biedt 750,00 m² ruimte die onder andere wordt ingenomen door een wasserette, een kledingwisselkantoor, een apotheek die wordt beheerd door "Médecins du Monde" en "Infirmiers de Rue", 25 douches (mannen en vrouwen) en complete sanitaire voorzieningen, opleidingslokalen, 170 kluisjes van verschillende afmetingen waarmee de gebruikers hun identiteitspapieren, notariële akten, enz. in alle veiligheid kunnen bewaren. Het centrum heeft ook een radiostudio (DoucheFLUX On Air), een kennel voor veterinaire consulten en een computercentrum met internettoegang. Deze activiteiten zijn gericht op het creëren van een positieve.

0913_LISMEAU

 • Situatie: 1357 HELECINE
 • Project management: Gemeente van HELECINE
 • Programma: Kinderopvang (36 plaatsen)
 • Missie type: Opvolgen van de werf
 • Afmeting: 405,00 m²
 • Budget: 995.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Definitieve oplevering : juni 2015
 • Samenwerking: ARJM (Multiple) (Project auteur), JZH (ICS), SECA Benelux (ICT)

_GEËXTRUDDERDE BUITENRUIMTES

Realisatie van het technisch dossier, aanbesteding en opvolging van de uitvoering in opdracht van de Projectautorist van een 18-plaatsen-kinderopvangvoorziening in het kader van een door de gemeente HELECINE gelanceerd dienstencontract.

Het gebouw voldoet aan de "lage energie" criteria.

0912_OLLIGNIES

 • Situatie: 7860 LESSINES
 • Project management: Gemeente van LESSINES
 • Programma: Kinderopvang (36 plaatsen)
 • Missie type: Opvolgen van de werf
 • Afmeting: 705,00 m²
 • Budget: 1.223.000,00 € excl. BTW en honoraria
 • Staat: Definitieve oplevering : oktober 2014
 • Samenwerking: ARJM (Multiple) (Project auteur), JZH (ICS), SECA Benelux (ICT), Detiffe (fotokrediet)

_EEN BEWIJS VAN EEN GEKLEURDE VOLUMETRIE

De volumes zijn ontworpen om royaal te zijn en bieden visuele interconnectiviteit voor zowel klein als groot. Sommige van deze ruimtes, ontworpen op twee niveaus, bieden een ruimtelijke volgorde die de kinderen op een specifieke manier opvangen vanwege hun grootte maar ook vanwege hun eigen logica, die voortdurend in opbouw is.

_AANPAK

Het gebouw voldoet aan de "lage energie" criteria. Het is zeer compact en opent voornamelijk naar het oosten en het westen, waardoor een zuidgevel, onderhevig aan oververhitting, en een noordgevel, waterafstotend, relatief gesloten is. Het gebouw is bedoeld als een eiland en ligt aan de rand van een sterke landschappelijke structuur tussen de steengroeven en de stad LESSINES.

_PROGRAMMA

Realisatie van het technisch dossier, aanbesteding en opvolging van de werf, voor rekening van de Projectsponsor, in het kader van het door de Stad LESSINES gelanceerde dienstencontract voor de bouw van een opvangtehuis voor jonge kinderen met 36 plaatsen, verdeeld in drie secties.